Ekoškola - proběhl audit k projektu Ekoškola


Proběhl audit k projektu Ekoškola

1. června přijeli do školy auditoři, aby zhodnotili přímo na místě výsledky dvouletého snažení žáků, kantorů a ostatních zaměstnanců školy, usilujících o získání prestižního mezinárodního titulu Ekoškola. 
V průběhu dopoledne pohovořili s p. ředitelkou, koordinátorem ekologické výchovy a pracovním týmem Ekoškoly z řad žáků. Při prohlídce školy o přestávkách zastavovali žáky a zjišťovali, nakolik byli v projektu zapojeni. Pečlivě si také prohlédli závěrečné ekokodexy ve kterých žáci vyjadřovali, co si z průběhu uplynulých dvou let odnesli. V závěru auditu si auditoři prošli školní naučnou stezku dřevin. 
Nyní už jen zbývá čekat na závěrečný verdikt, zda se nám titul Ekoškola bude udělen.
                                                                                                              Jiří Chloupek
                                                                                                          koordinátor EVVO