ekologické programy

menu

úvodní stránka
naše škola
kontakty
zaměstnanci
rozvrhy
dokumenty
zápis do 1. třídy
EU peníze školám
ekologické programy
ekologický pobyt, ŠVP
školní jídelna
školní družina
školská rada
spolupráce s MŠ
napsali o nás
metodik prevence
výchovný poradce
zájmové útvary, doučování
olympiády, soutěže
sběrové akce
sponzoři, poděkování
fotogalerie
napište nám
autor stránek

objednávání obědů

eŽákovská
 

fotogalerie - Seminář pro začínající školy v projektu Ekoškola


Exkurze k projektu „Kde se bere voda“

26. listopadu se uskutečnila exkurze 6. a 9. třídy k projektu, při kterém se žáci mají dozvědět, jak je voda pro člověka nepostradatelná a co musí proběhnout, než se ze surové přírodní vody stane voda pitná. 
Exkurzi jsme zahájili na Vodním díle Křímov v Bezručově údolí u Chomutova. Tam nás vedoucí úpraven vod SčVK Ing. F. Fedor seznámil s historií výstavby této přehrady a p. hrázný nám ukázal, co se nachází uvnitř hráze. Potom jsme se přesunuli do Úpravny vody
III. mlýn, kde pro nás byla připravena PowerPointová prezentace s výkladem o cestě vody z Novodomských rašelinišť do přehrad, procesu v úpravně vody a následné dopravě ke spotřebiteli. Následovala pěší cesta k přehradě Kamenička, která nedávno slavila sto let od uvedení do provozu. Tam jsme si prohlédli krásnou kamennou hráz. Cestou k autobusu jsme stihli postavit i prvního letošního sněhuláka.
Exkurze se uskutečnila díky vstřícnému přístupu SčVK a také jejich finanční podpoře.
 
                                                                                                                                     J. CH. 
 

úřední e-deska

EU peníze školám

žákovské filmy

fotografie 2008-2017

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016


školní rok 2014/2015


školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013


školní rok 2011/2012

školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010

školní rok 2008/2009