ekologické programy

menu

úvodní stránka
naše škola
kontakty
zaměstnanci
rozvrhy
dokumenty
zápis do 1. třídy
EU peníze školám
ekologické programy
ekologický pobyt, ŠVP
školní jídelna
školní družina
školská rada
spolupráce s MŠ
napsali o nás
metodik prevence
výchovný poradce
zájmové útvary, doučování
olympiády, soutěže
sběrové akce
sponzoři, poděkování
fotogalerie
napište nám
autor stránek

objednávání obědů

eŽákovská
 

ekologický pobyt 2009/2010


Ekologický pobyt žáků 2. stupně

Začátkem prosince se žáci ZŠ Údlice zúčastnili sedmidenního ekologického pobytu ve středisku Veronica nacházejícím se v obci Hostětín v Bílých Karpatech. Žáci údlické základní školy byli vybráni mezi několika dalšími Ekoškolami z republiky pro pilotní program „Udržitelný rozvoj všemi smysly“. Moravská obec Hostětín je známá svými dlouhodobými ekologickými aktivitami. Seznámení s nimi tvořilo velkou část náplně pobytu. 
Žáci v průběhu týdne postupně navštívili a prohlédli si obecní výtopnu na biomasu, sluneční elektrárnu, kořenovou čistírnu odpadních vod nebo systém šetrného osvětlení v obci. Zajímavou zkušeností bylo ubytování v tzv. pasivním domě, což je na první pohled běžná stavba, ale po zevrubném seznámení s budovou se žáci dozvěděli, že díky speciální slámové izolaci, rekuperačním způsobu vytápění a dalším prvkům, je spotřeba energie pro provoz budovy jen desetinová, oproti běžné, obdobně veliké stavbě.
Velkým zážitkem pro děti byla vlastnoruční výroba moštu, po které následovala exkurze do skutečné moderní moštárny a následně do dvěstě let staré sušárny ovoce, které jsou také součástí obce.
Celý týden byl naplněn programy souvisejícími s šetrným využíváním přírodních zdrojů. Ve většině aktivit byli žáci nejen posluchači, ale také se aktivně zapojovali do úvah a přicházeli s vlastními myšlenkami a nápady. Na hlavní aktivitu se připravovali již doma. Shromažďovali informace o své obci a na jejich základě vypracovali malý projekt a sehráli krátký divadelní výstup. V něm předvedli, jak za patnáct let, kdy mohou mít skutečný vliv na změny v obci, budou na základě reálných faktů přesvědčovat vedení obce o vybudování výtopny na biomasu nebo jiných k přírodě šetrných staveb.
Celý pobyt byl zakončen výletem do nedalekých lázní Luhačovice. Tam si žáci prohlédli lázeňskou část, vánoční jarmark a shlédli v městském muzeu ukázku výroby slaměných ozdob.
Novou zkušeností byla v dnešní době pro mnohé žáky také více než osmihodinová jízda vlakem na druhý konec republiky.
Pobyt se žákům natolik líbil, že by si výjezd s podobnou náplní chtěli zopakovat.
                                                                                                                 Mgr. Jiří Chloupek
 

úřední e-deska

EU peníze školám

žákovské filmy

fotografie 2008-2017

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016


školní rok 2014/2015


školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013


školní rok 2011/2012

školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010

školní rok 2008/2009