fotogalerie - Nové šatny


Nové šatny

Prvního září čekaly mimo dvou učeben s novými moderními lavicemi žáky i zcela přebudované a prostorné šatny. Nevyhovující společné drátěné šatny byly nahrazeny skříňkami ze světlého dřeva pro každého žáka.