fotogalerie - Protidrogová prevence ve 3. třídě


Protidrogová prevence ve 3. třídě

Nárůst různých sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Vzhledem k tomu, že děti patří k nejohroženější skupině, je proto důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky. Dne 14. 11. 2008 proběhla ve 3. třídě beseda v rámci protidrogové prevence, za účasti třídní učitelky Margity Puchingerové a dvou příslušníků PČR. Beseda poskytla žákům, přiměřeně k věku, co nejvíce informací o drogové problematice. Žáci měli možnost dozvědět se co jsou legální a nelegální drogy, viděli různé druhy vzorků drog a byli poučeni jak se chovat a odolat tak nástrahám sociálně-patologického typu.
                                                                                                                                      MP