fotogalerie - Návštěva učitelů ze ZŠ Na Valech v Litoměřicích


Návštěva učitelů ze ZŠ Na Valech v Litoměřicích

V pátek 7. 5. 2008 se do naší školy přijel podívat p. ředitel a učitelé ze ZŠ Na Valech v Litoměřicích. Tato škola uvažuje o zapojení do projektu Ekoškola. Po přivítání v nové učebně v přírodě shlédli PowerPointovou prezentaci o průběhu projektu na naší škole a potom následovala prohlídka školy a okolí. Celá akce byla zakončena opět ve školním altánu malým pohoštěním.
Děkuji za pomoc při přípravě občerstvení p. učitelkám Bartošové, Skopcové, Schmiederové, Zwettlerové a žákům 7., 8. a 9. tř.
                                                                                                                  Jiří Chloupek