fotogalerie - 2011/2012


Sbíráme s Recyklohraním

Druhého dubna firma Asekol odvezla 1 200 kg elektrozařízení, které shromáždili žáci, jejich rodiče a zaměstnanci školy. Akci předcházela malá informační kampaň, kdy všichni žáci dostali informační letáčky pro rodiče a větší letáky, které žáci navrhli, donesli a umístili ve svých obcích. 
Celá akce měla dva významy. První environmentální, kdy si žáci uvědomili, že se i elektroodpad dá recyklovat a nemusí končit na skládkách. Druhý finanční, protože podle odevzdané hmotnosti získali žáci body, přibližně ve výši korun, a ty mohou směnit například za sportovní vybavení, které ve škole budou využívat.
V součtu již mají bezmála 4 000 bodů a akci počátkem příštího školního roku zopakujeme.
                                                                                                                                      J.Ch.