Exkurze k projektu „Kde se bere voda“

26. listopadu se uskutečnila exkurze 6. a 9. třídy k projektu, při kterém se žáci mají dozvědět, jak je voda pro člověka nepostradatelná a co musí proběhnout, než se ze surové přírodní vody stane voda pitná. 
Exkurzi jsme zahájili na Vodním díle Křímov v Bezručově údolí u Chomutova. Tam nás vedoucí úpraven vod SčVK Ing. F. Fedor seznámil s historií výstavby této přehrady a p. hrázný nám ukázal, co se nachází uvnitř hráze. Potom jsme se přesunuli do Úpravny vody
III. mlýn, kde pro nás byla připravena PowerPointová prezentace s výkladem o cestě vody z Novodomských rašelinišť do přehrad, procesu v úpravně vody a následné dopravě ke spotřebiteli. Následovala pěší cesta k přehradě Kamenička, která nedávno slavila sto let od uvedení do provozu. Tam jsme si prohlédli krásnou kamennou hráz. Cestou k autobusu jsme stihli postavit i prvního letošního sněhuláka.
Exkurze se uskutečnila díky vstřícnému přístupu SčVK a také jejich finanční podpoře.

J. CH.