JABLKO ROKU 2010 – 4. ročník

V průběhu října proběhl 4. ročník školní soutěžní výstavky Jablko roku 2010. Žáci všech tříd měli možnost donést a vystavit jablko, které vypěstovali rodiče, příbuzní nebo známí. Celkem se letos sešlo 38 výpěstků, kterým žáci a pracovníci školy přidělovali hlasy. Členové Ekotýmu hlasy pro jednotlivá jablka sečetli. Ze 165 odevzdaných hlasů rovných 80 obdrželo jablko, které do soutěže dodal Milan Lauko za celou 9. třídu.

Umístění:
1. místo MILAN LAUKO     9. tř.    jablko č. 21
2. místo BÁRA NOVOTNÁ 1. tř.    jablko č. 36
3. místo ÁĎA JURSOVÁ    5. tř.    jablko č. 15

J. Chloupek