Předání titulu EKOŠKOLA v Senátu Parlamentu ČR

Slavnostní předání titulu EKOŠKOLA se uskutečnilo 27. června v prostorách Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR v Praze.
Předání se účastnil Ing. M. Petřík – starosta Údlic, Mgr. A. Pytláková – ředitelka ZŠ Údlice, Mgr. J. Chloupek – koordinátor projektu na škole, žákyně V. Rottová – 3. třída a G. Lorenčíková – 8. třída.
Všechny zúčastněné přivítal ředitel Sdružení TEREZA Mgr. P. Daniš. Dále promluvil náměstek ministryně školství, zástupce Ministerstva životního prostředí a radní hl. města Prahy.
Po prezentaci 21 oceněných škol následovalo předání certifikátů a vlajek. Následně bylo ohodnoceno 7 nejlepších škol, z nichž jsme se naše škola umístila na 1. místě.
Po slavnostní části jsme si mohli prohlédnout reprezentační prostory Valdštejnského paláce a sál ve kterém zasedá Senát ČR. Program byl zakončen rautem v sídle Sdružení TEREZA.