Seminář pro začínající školy v projektu Ekoškola

10. října se konal v Praze ve středisku TEREZA seminář pro školy, které se v letošním roce nově zapojily do projektu Ekoškola. Naše škola byla již podruhé požádána o prezentaci své činnosti. Na semináři se sešlo asi 25 učitelů z různých koutů republiky. Sedmdesátiminutovou PowerPointovou prezentací o průběhu projektu na naší škole přítomné seznámila Bára Kudličová (9. tř.) a Vojta Céza (8. tř.).