Spotřeba vody na obyvatele a den v jednotlivých zemích světa

V rámci přírodovědných praktik v 6. třídě jsme zkoumali, kolik vody má k dispozici občan ve Spojených státech, západní Evropě, ČR nebo v zemích tzv. třetího světa na jeden den.
Nejprve jsme pomocí tabletů zjistili potřebné hodnoty. Potom jsme každé zemi přidělili jeden odměrný válec a do něj nalili tolik mililitrů vody, kolik litrů za den má jeden její občan k dispozici. Nejvyšší množství bylo u USA – 300 litrů a nejméně vody si může dopřát obyvatel Somálska – 12 litrů. V naší republice statistiky uvádí 100 – 120 litrů na občana a den.

J. Ch.