TŘETÍ TITUL EKOŠKOLA

14. června 2012 – po třech letech jsme podruhé obhájili mezinárodní titul EKOŠKOLA. Tím jsme potřetí získali tento prestižní titul, a to v tomto případě na následující čtyři roky. Tituly se předávaly na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Předávání se oproti minulým letům mohlo zúčastnit až pět žáků, čehož jsme plně využili. 2. tř. – Libor Sýkora, 4. tř. – Michal Kukačka, 6. tř. – Lucie Rudovská, 8. tř. Daniel Karban, 9. tř. – Denisa Řeháková. Náš Libor Sýkora patřil určitě k těm nejmladším. Dále se předávání zúčastnili: Ing. M. Pavlík – starosta obce, Mgr. A. Pytláková – ředitelka ZŠ Údlice a Mgr. J. Chloupek – koordinátor projektu na škole.

Než se mohl napsat tento odstavec, museli žáci a vlastně celá škola projít dlouhou cestu, kterou vždy tvoří sedm postupných kroků.

1. Žáci a pracovníci školy vytvoří EKOTÝM, který se pravidelně schází a vymýšlí, co na škole změní a pak to také s pomocí ostatních žáků uskuteční.

2. Žáci provedou ANALÝZU EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY – prozkoumají školu s pomocí pracovních listů a vyberou slabé stránky školy.

3. Vytvoří PLÁN ČINNOSTÍ, kde navrhnou jak odstranit slabé stránky školy. Do plánu zapíší své cíle a úkoly i s rozdělením, kdo co má na starosti.

4. Plnění úkolů se musí MONITOROVAT A VYHODNOCOVAT, tedy sledovat, jestli se vše plní podle plánu a případně navrhnout změnu.

5. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA BY SE MĚLA PROJEVIT VE VÝUCE – malování plakátů, psaní článků, počítání úspor.

6. O svých krocích bychom měli INFORMOVAT – psát články, dávat informace na web, na školní nástěnku …o tom, co se nám daří.

7. Závěrem by měl vzniknout EKOKODEX, stručné vyznání, „v co věříme a co uděláme“, které bude vyvěšeno na viditelném místě.

Velké poděkování EKOTÝMU, ostatním žákům aktivně zapojeným v projektu, vedení školy, učitelům a provozním zaměstnancům.
Celý projekt v ČR organizuje a zastřešuje Sdružení Tereza.
Další fotografie na: zde


J. Chloupek, koordinátor projektu