V Mezinárodní den Ekoškol se v ZŠ rozzářila LED diodová světla

Jak to tak bývá, když je svátek, dávají se dárky. A když má svátek Ekoškola, dostává dárky ona. V Údlicích 7. listopadu vyvrcholil projekt Život svítidel slavnostním rozsvícením 20 watových LED diodových světel, která nahradila reflektorové 150 watové žárovky nad tabulemi. Mimo žáky jsme na akci pozvali pana starostu i paní ředitelku. Žáci 8. třídy si připravili prezentaci, ve které hosty seznámili s průběhem celého projektu od podání žádosti formou plakátu, přes výběr vhodných svítidel, výpočet úspor a sepsání objednávky až po samotnou instalaci. Aby program byl poutavý i pro žáky z prvního stupně, byla pro ně připravena ukázka hraček na solární pohon. 
Tímto měl program k Mezinárodnímu dni Ekoškol skončit. Překvapil nás ale pan starosta, který si vzal slovo, a předvedl žákům, že to co absolvovali v rámci projektu ve školním prostředí se odehrává ve větším rozsahu v obci. Představil žákům projekt obce na výměnu výbojek za LED lampy včetně finančních nákladů a úspor, které výměna přinese, zdrojů financování i doby návratnosti.

koordinátor EVVO
Mgr. Jiří Chloupek