Žáci deváté třídy předávali vědomosti prvňáčkům

Žáci deváté třídy navštívili své nejmenší spolužáky v prvních třídách a jednoduchou formou je seznámili s dělením odpadů, s různými typy odpadních nádob ve škole, s tím, co do nich patří a co ne a s další cestou vytříděných odpadů po jejich vysypání do kontejnerů před školou. Smyslem této akce nebylo pouhé předání informací, ale pomohla žákům deváté třídy si informace zopakovat a utřídit. Přínosný byl také ten fakt, že se starší žáci vžili do rolí paní učitelek a pochopili, jak nesnadné je tak malým žáčkům informace předat srozumitelně a upoutat jejich pozornost . 
Deváťáci si svá vystoupení připravili ve skupinkách, aby pokryli co nejvíce druhů odpadů, které v naší škole třídíme. Prozatím se věnovali těm základním: papíru, plastům, PET víčkům, sklu, hliníku a bateriím. Prvňáčkům vysvětlili třeba, jak poznají hliník od železa nebo lesklé folie, a proč platonek z recyklovaného papíru už nepatří do kontejneru na papír, ale do směsného odpadu. Svá vystoupení doplnili ukázkami polotovarů a výrobků, které se z vytříděných surovin vyrábí. Akce měla mezi žáky velký úspěch. V budoucnu se do tříd vrátí a doplní svá sdělení o informace o elektroodpadu a světelných zdrojích, které na škole také třídíme a které můžou do školy odevzdat i rodiče žáků.