Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ Údlice, okres Chomutov

Naše škola

Uzavření základních škol
V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí následující:
• U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Zrušení plánovaného provozu jídelny
Z důvodu onemocnění pracovnice školní jídelny, jsem bohužel nucen zrušit plánované otevření školní jídelny. V této chvíli sice ještě nemáme informaci, jestli se jedná o Covid 19, ale nechci žáky vystavit nebezpečí. Omlouvám se za případné problémy. Všechna objednaná jídla zrušíme a částky žákům převedeme do účtu.

15.10.2020
Mgr. J. Chloupek

Vydávání obědů v době nemoci žáka
Na doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, nebudou vydávány obědy do vlastních jídlonosičů, ale do jednorázových obalů. Ty poskytne v rámci opatření proti Covid 19 škola zdarma na první oběd nemoci žáka. V dalších dnech nemoci již nelze obědy odebírat.

Mgr. J. Chloupek

Exkurze do stavební firmy
V rámci volby povolání se zájemci z 8. a 9. tříd zúčastnili exkurze do stavební firmy FISAD se sídlem v Jirkově. Exkurzi zajistila Okresní hospodářská komora. Žáci navštívili konkrétní stavbu v Chomutově a zázemí firmy v Jirkově. Seznámili se s různými profesemi a vybavením. Na závěr si mohli vyzkoušet i ovládání těžké techniky.
Mgr. Z. Pokorná
pokračování…

Předávání certifiátů z kurzu Aj „Cambridge English“
pokračování…

1. místo v soutěži „T-PROFI“ – Talenty pro firmy pro 5. třídu
Další informace naleznete ZDE
Další fotografie naleznete ZDE

Můj první gól (1. a 2. tř.)

Můj první gól (1. a 2. tř.)
pokračování…

Hygienická pravidla stanovená MZ ČR k provozu školy ZDE

Bezpečný internet dětem

INFORMACE PRO UČITELE, ŽÁKY A JEJICH RODIČE
MŠMT zřídilo krizovou telefonní linku k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče.
Poskytování telefonické intervence především při řešení akutních případů šikany, ale i v dalších krizových situacích (týrání a zneužívání, závislostní chování atd.). Krizová linka je určena zejména pedagogům ve školách, kteří šikanu a další krizové situace řeší, mohou se na ní obracet ale i žáci a rodiče. Pracovníci linky budou pomoc poskytovat, ale také zprostředkovávat.Linka funguje denně od 8 hodin do 18 hodin.
Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče:  286 881 059
Krizová mobilní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče:  774 089 181

Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení