Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ Údlice, okres Chomutov

Naše škola

Informace k zápisu do 1. tř. 2021/2022 ZDE

Provoz školy a školní jídelny od 1. 3. 2021
Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví je od 1. 3. 2021 je zakázána osobní přítomnost žáků 1. až 9. ročníku ve škole. Nadále jsou umožněny, po přechozí domluvě s vyučujícím, pouze konzultace učitel + žák (případně + rodič). Pro předávání učebních materiálů můžete využívat skříň v altánu u školy, kde má každá třída svou polici.
Školní jídelna bude nadále fungovat i pro žáky, ale obědy je nutné si odebrat do jídlonosičů v čase 11:30 až 13:30 hodin. Informace k ošetřovnému naleznete ZDE. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

28. 2. 2021
J. Chloupek

Leták pro 1. st. ZDE
Leták pro 2. st. ZDE

Doporučené odkazy MŠMT, kde se mohou rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coronaviru ZDE

Hygienická pravidla stanovená MZ ČR k provozu školy ZDE

Bezpečný internet dětem

INFORMACE PRO UČITELE, ŽÁKY A JEJICH RODIČE
MŠMT zřídilo krizovou telefonní linku k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče.
Poskytování telefonické intervence především při řešení akutních případů šikany, ale i v dalších krizových situacích (týrání a zneužívání, závislostní chování atd.). Krizová linka je určena zejména pedagogům ve školách, kteří šikanu a další krizové situace řeší, mohou se na ní obracet ale i žáci a rodiče. Pracovníci linky budou pomoc poskytovat, ale také zprostředkovávat.Linka funguje denně od 8 hodin do 18 hodin.
Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče:  286 881 059
Krizová mobilní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče:  774 089 181

Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení