Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ Údlice, okres Chomutov

Naše škola

Od 10. 5. nastupují k prezenční výuce třídy:
1. stupeň – 1., 3. a 4.B třída; testování na Covid 19 pouze v pondělí
2. stupeň – 6. a 9. třída; testování na Covid 19 v pondělí a ve čtvrtek

Příměstský tábor červenec 2021
Další informace ZDE

Když nemůžeme zpívat
Hudební výchova v době pandemie ZDE

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání
pro šk. rok 2021/22 ZDE

Provoz školní jídelny od 12.4.
pondělí až pátek:
11:00 až 11:30 výdej do jídlonosičů a pro žáky vzdělávající se dálkově
11:30 až 13:30 školní družina a žáci vzdělávající se prezenčně
13:30 až 14:00 výdej do jídlonosičů a pro žáky vzdělávající se dálkově

V jídelně je nutné dodržovat platná hygienická opatření: dezinfekce, rozestupy, zakrytí dýchacích cest (mimo konzumace jídle), oddělené sezení tříd.


Podrobnosti ZDE

Hygienická pravidla stanovená MZ ČR k provozu školy ZDE

Bezpečný internet dětem

INFORMACE PRO UČITELE, ŽÁKY A JEJICH RODIČE
MŠMT zřídilo krizovou telefonní linku k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče.
Poskytování telefonické intervence především při řešení akutních případů šikany, ale i v dalších krizových situacích (týrání a zneužívání, závislostní chování atd.). Krizová linka je určena zejména pedagogům ve školách, kteří šikanu a další krizové situace řeší, mohou se na ní obracet ale i žáci a rodiče. Pracovníci linky budou pomoc poskytovat, ale také zprostředkovávat.Linka funguje denně od 8 hodin do 18 hodin.
Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče:  286 881 059
Krizová mobilní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče:  774 089 181

Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení