Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ Údlice, okres Chomutov

Naše škola

Z I M N Í F A N T A Z I E

umístění 1. stupeň 2. stupeň
1. místo Adam Dolník (3. tř.) Kristýna Slusarčíková (9. tř.)
2. místo Laura Vlasová (1. tř.) Doris Dolníková (8. tř.)
3. místo Ema Rosická Linda Šantorová (1. tř.) Karel Záklasník (6. tř.)
Cena ředitele Leonor Bůžková Fernandes (Portugalsko) X

Další soutěžní fotografie naleznete ZDE

Úprava provozu školní jídelny
Počínaje 14. lednem 2021 mohou obědy do jídlonosičů vyzvednout i rodiče žáků vzdělávajících se dálkově. Podmínkou je dodržení hygienických opatření, tedy: vstup v určené době 13:05 až 14:00 hodin, zakrytá ústa rouškou nebo respirátorem a užití dezinfekce u vstupu do prostoru jídelny.
V případě, že budou moci do školy chodit i žáci některých dalších ročníků, bude upraven čas výdeje pro žáky vzdělávající se dálkově.
Věřím, že Vám tato úprava ulehčí v této nelehké době.

14.1.2021
J. Chloupek

Provoz od 4. 1. 2021 dle pokynů MŠMT
• 1. a 2. třída – prezenční výuka
• 3. až 9. třída – dálková výuka
• ŠD: v provozu pro 1. a 2. třídu
• ŠKOLNÍ JÍDELNA – 1. a 2. třída po výuce
Žáci 3. až 9. třídy, kteří se vzdělávají distančně, si mohou odebrat oběd do jídlonosičů v čase 13:05 – 14:00 hodin, ale nemohou jídlo konzumovat ve školní jídelně.

28.12.2020 J. Chloupek

Od 4. ledna 2021 dochází u některých tříd k úpravě rozvrhu v souvislosti s nástupem nové p. uč. Mgr. Ireny Svatošové. Rozvrhy naleznete ZDE

ZŠ Údlice, okres Chomutov přijme
vyučujícího českého jazyka na 2. stupeň školy.

Odklad první zálohy lyžařského kurzu
Stále věříme, že se plánovaný lyžařský kurz v březnu 2021 uskuteční. Z důvodu stávající situace, po dohodě s Mgr. J. Benešem, posouváme splatnost první zálohy na 9. prosince 2020.
29.10.2020
J. Chloupek

Leták pro 1. st. ZDE
Leták pro 2. st. ZDE

Doporučené odkazy MŠMT, kde se mohou rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coronaviru ZDE

Hygienická pravidla stanovená MZ ČR k provozu školy ZDE

Bezpečný internet dětem

INFORMACE PRO UČITELE, ŽÁKY A JEJICH RODIČE
MŠMT zřídilo krizovou telefonní linku k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče.
Poskytování telefonické intervence především při řešení akutních případů šikany, ale i v dalších krizových situacích (týrání a zneužívání, závislostní chování atd.). Krizová linka je určena zejména pedagogům ve školách, kteří šikanu a další krizové situace řeší, mohou se na ní obracet ale i žáci a rodiče. Pracovníci linky budou pomoc poskytovat, ale také zprostředkovávat.Linka funguje denně od 8 hodin do 18 hodin.
Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče:  286 881 059
Krizová mobilní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče:  774 089 181

Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení