Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ Údlice, okres Chomutov

Naše škola

Dětský den 2021
další fotografie ZDE

Od 24. 5. nastupují k prezenční výuce všechny třídy
žáci se testují pouze v pondělí nebo v první den příchodu do školy

ŠKOLNÍ JÍDELNA
běžný režim za dodržení nastavených hygienických pravidel 

ŠKOLNÍ DRUŽINA
– provoz je v normálním režimu pro všechny přihlášené žáky, při dodržení hyg. opatření osobní povahy

HYGIENA
– užití bezdotykových dávkovačů u vstupu do školy, v učebnách 1. až 5. třídy, na chodbách a při vstupu do jídelny
– žáci užívají lékařské roušky po celý den (škola disponuje velkým množstvím na případnou výměnu),
– roušky žíci neužívají při konzumaci jídla a při tělesné výchově, pokud jsou od sebe vzdáleni nejméně 2 metry
– ve školní jídelně si žáci sedají maximálně po čtyřech u stolu, pokud to množství žáků v danou chvíli umožňuje, tak sedí u stolů po dvou
– před výdejem jídla drží žáci rozestupy 2 metry, jak je naznačeno na podlaze jídelny – pokud to momentální situace v jídelně umožňuje, sedí žáci každé třídy odděleně

Příměstský tábor červenec 2021
Další informace ZDE

Když nemůžeme zpívat
Hudební výchova v době pandemie ZDE

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání
pro šk. rok 2021/22 ZDE

Hygienická pravidla stanovená MZ ČR k provozu školy ZDE

Bezpečný internet dětem

INFORMACE PRO UČITELE, ŽÁKY A JEJICH RODIČE
MŠMT zřídilo krizovou telefonní linku k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče.
Poskytování telefonické intervence především při řešení akutních případů šikany, ale i v dalších krizových situacích (týrání a zneužívání, závislostní chování atd.). Krizová linka je určena zejména pedagogům ve školách, kteří šikanu a další krizové situace řeší, mohou se na ní obracet ale i žáci a rodiče. Pracovníci linky budou pomoc poskytovat, ale také zprostředkovávat.Linka funguje denně od 8 hodin do 18 hodin.
Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče:  286 881 059
Krizová mobilní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče:  774 089 181

Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení