Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ Údlice, okres Chomutov

Rozloučení 5. tř. s p. učitelkou
pokračování…


Šerpování žáků 9. tř.
pokračování…


3. místo na fotbalovém turnaji
pokračování…


Lyžařský kurz – leden 2020
pokračování…


EDUCHEM v naší škole
Naši bývalí žáci, kteří nyní studují Střední školu EDUCHEM v Meziboří, přijeli ukázat, několik efektních pokusů z chemie. Šesté, osmé a deváté třídě také promítli studentský film o své škole.
pokračování…


Bezpečný internet dětem

INFORMACE PRO UČITELE, ŽÁKY A JEJICH RODIČE
MŠMT zřídilo krizovou telefonní linku k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče.
Poskytování telefonické intervence především při řešení akutních případů šikany, ale i v dalších krizových situacích (týrání a zneužívání, závislostní chování atd.). Krizová linka je určena zejména pedagogům ve školách, kteří šikanu a další krizové situace řeší, mohou se na ní obracet ale i žáci a rodiče. Pracovníci linky budou pomoc poskytovat, ale také zprostředkovávat.Linka funguje denně od 8 hodin do 18 hodin.
Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče:  286 881 059
Krizová mobilní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče:  774 089 181


Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení