Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ Údlice, okres Chomutov


Zápis do první třídy na školní rok 2020/2021

Informace k zápisu
Žádost o přijetí – word
Žádost o přijetí – pdf
Žádost o odklad – word
Žádost o odklad – pdf

Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci je zřejmé, že do škol v přírodě se v letošním školním roce nepojede. Celkem byly plánovány tři výjezdy.
Některým organizátorům ŠVP již byla dle smlouvy odeslána záloha. Neprodleně jsem je požádal o vrácení částky. Bohužel mají třicet dnů na reakci. Jeden organizátor mne již kontaktoval, ale upřednostňuje přeložení termínu na příští školní rok. S touto alternativou však nesouhlasím. Protože se vrácení záloh může protáhnout a pro některé z Vás může být uhrazená částka v rodinném rozpočtu důležitá, rozhodl jsem vracet zálohy dříve.
1) Rodiče, kteří platbu uskutečnili v hotovosti tř. učitelce nebo ekonomce školy, se dohodnou s třídní učitelkou na způsobu vrácení částky.
2) Rodiče, kteří hradili platby bezhotovostně na účet školy, je dostanou postupně vrácené po 15. dubnu taktéž bezhotovostně. Pokud tedy někdo odeslal na školní účet například dvě zálohy, dostane je vráceny ve dvou částkách.

Mgr. J. Chloupek

MZČR jako správní úřad příslušný dle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů vydalo pod č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN mimořádné opatření a nařizuje s účinností ode dne 11. března 2020 následující:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020

osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů.

ZŠ Údlice, okres Chomutov bude tedy od 11. března uzavřena. Uzavřena bude taktéž školní družina i jídelna. Zrušení již objednaných jídel zajistí škola.

Vyučující požádám, aby žákům postupně zaslali učivo elektronicky.

Sledujte prosím stránky školy www.zsudlice.cz a sdělovací prostředky, protože nařízení platí do odvolání.

Mgr. Jiří Chloupek


3. místo na fotbalovém turnaji
pokračování…


Lyžařský kurz – leden 2020
pokračování…


EDUCHEM v naší škole
Naši bývalí žáci, kteří nyní studují Střední školu EDUCHEM v Meziboří, přijeli ukázat, několik efektních pokusů z chemie. Šesté, osmé a deváté třídě také promítli studentský film o své škole.
pokračování…INFORMACE PRO UČITELE, ŽÁKY A JEJICH RODIČE
MŠMT zřídilo krizovou telefonní linku k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče.
Poskytování telefonické intervence především při řešení akutních případů šikany, ale i v dalších krizových situacích (týrání a zneužívání, závislostní chování atd.). Krizová linka je určena zejména pedagogům ve školách, kteří šikanu a další krizové situace řeší, mohou se na ní obracet ale i žáci a rodiče. Pracovníci linky budou pomoc poskytovat, ale také zprostředkovávat.Linka funguje denně od 8 hodin do 18 hodin.
Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče:  286 881 059
Krizová mobilní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče:  774 089 181


Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení