Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ Údlice, okres Chomutov

Naše škola

Karanténa třídy
V případě, že je krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa, informujeme zákonné zástupce příslušné třídy dle pokynů hygienické stanice.
Žáci v karanténě dále pokračují ve výuce distanční formou. Obědy za žáky ze školní jídelny mohou odebírat jiné osoby v době 11:00 až 11:45 hodin do vlastních jídlonosičů. Je však nutné dodržovat hygienická opatření, tedy použít u vchodu do jídelny dezinfekci rukou a mít zakryté dýchací cesty respirátorem.   

Když nemůžeme zpívat
Hudební výchova v době pandemie ZDE

Bezpečný internet dětem

INFORMACE PRO UČITELE, ŽÁKY A JEJICH RODIČE
MŠMT zřídilo krizovou telefonní linku k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče.
Poskytování telefonické intervence především při řešení akutních případů šikany, ale i v dalších krizových situacích (týrání a zneužívání, závislostní chování atd.). Krizová linka je určena zejména pedagogům ve školách, kteří šikanu a další krizové situace řeší, mohou se na ní obracet ale i žáci a rodiče. Pracovníci linky budou pomoc poskytovat, ale také zprostředkovávat.Linka funguje denně od 8 hodin do 18 hodin.
Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče:  286 881 059
Krizová mobilní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče:  774 089 181

Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení