Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ Údlice, okres Chomutov

Naše škola

Provoz od 30.11.2020
1. stupeň – prezenční výuka
ŠD: v provozu, ranní družina bez 4. a 5. tř.
2. stupeň – 8. a 9. ročník prezenčně
6. a 7. ročník distančně
ŠKOLNÍ JÍDELNA – běžný provoz při zachování hyg. pravidel,   žáci, kteří se vzdělávají distančně (6. a 7. tř.), si odebírají oběd do jídlonosičů domů v čase 13:45 – 14:15

Provoz od 7.12.2020 (předpoklad)
1. stupeň – prezenční výuka
ŠD: v provozu, ranní družina bez 4. a 5. tř.
2. stupeň – 6., 7. a 9. ročník prezenčně
8. ročník distančně
ŠKOLNÍ JÍDELNA – běžný provoz při zachování hyg. pravidel, žáci, kteří se vzdělávají distančně (8. tř.), si odebírají oběd do jídlonosičů domů v čase 13:45 – 14:15

Odklad první zálohy lyžařského kurzu
Stále věříme, že se plánovaný lyžařský kurz v březnu 2021 uskuteční. Z důvodu stávající situace, po dohodě s Mgr. J. Benešem, posouváme splatnost první zálohy na 9. prosince 2020.
29.10.2020
J. Chloupek

Leták pro 1. st. ZDE
Leták pro 2. st. ZDE

Doporučené odkazy MŠMT, kde se mohou rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coronaviru ZDE

Exkurze do stavební firmy
V rámci volby povolání se zájemci z 8. a 9. tříd zúčastnili exkurze do stavební firmy FISAD se sídlem v Jirkově. Exkurzi zajistila Okresní hospodářská komora. Žáci navštívili konkrétní stavbu v Chomutově a zázemí firmy v Jirkově. Seznámili se s různými profesemi a vybavením. Na závěr si mohli vyzkoušet i ovládání těžké techniky.
Mgr. Z. Pokorná
pokračování…

Předávání certifiátů z kurzu Aj „Cambridge English“
pokračování…

1. místo v soutěži „T-PROFI“ – Talenty pro firmy pro 5. třídu
Další informace naleznete ZDE
Další fotografie naleznete ZDE

Můj první gól (1. a 2. tř.)

Můj první gól (1. a 2. tř.)
pokračování…

Hygienická pravidla stanovená MZ ČR k provozu školy ZDE

Bezpečný internet dětem

INFORMACE PRO UČITELE, ŽÁKY A JEJICH RODIČE
MŠMT zřídilo krizovou telefonní linku k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče.
Poskytování telefonické intervence především při řešení akutních případů šikany, ale i v dalších krizových situacích (týrání a zneužívání, závislostní chování atd.). Krizová linka je určena zejména pedagogům ve školách, kteří šikanu a další krizové situace řeší, mohou se na ní obracet ale i žáci a rodiče. Pracovníci linky budou pomoc poskytovat, ale také zprostředkovávat.Linka funguje denně od 8 hodin do 18 hodin.
Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče:  286 881 059
Krizová mobilní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče:  774 089 181

Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení