Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ Údlice, okres Chomutov

Provoz 1. stupně ZŠ Údlice, okr. Chomutov od 25. května 2020 ZDE
Hygienická pravidla od 25.5.2020 ZDE
Pravidla hodnocení žáků ve druhém pololetí 2019-2020 ZDE

Od 25. května bude v provozu školní jídelna pro žáky, kteří nastoupí do školy. Do konce školního roku bude nutné chodit do ŠJ se skupinou, do které vbudou žáci zařazeni. Individuální stravování tedy nebude možné. Již nyní si můžete objednávat obědy. Platí původní nastavení, že objednání/odhlášení lze provádět do 9. hodiny předešlého pracovního dne.

I žáci šijí roušky
Nejen rodiče, ale i žáci šijí roušky pro své mladší spolužáky. Tyto krásné jim ušila Katka Chmelíková. Děkujeme.

Provoz ZŠ Údlice, okres Chomutov od 11.května 2020 pro žáky 9. třídy z důvodu přípravy na přijímací zkoušky ZDE

Rodiče finančně podporují školu
Děkuji rodičům a organizacím, které se snaží školu v této náročné situaci finančně podpořit, protože jsou si vědomi, že dezinfekční prostředky jsou v tuto dobu velmi drahé a veškerá finanční tíže zůstala na zřizovateli a škole. Pokud by to inspirovalo další rodiče žáků, budeme jen rádi.Také velmi děkuji paní Neradové za ušití roušek pro 1. stupeň, pro případ, že některé z dětí si doma zapomene náhradní. Dík taktéž patří místnímu Mysliveckému sdružení Údlice, konkrétně panu Matysovi, který zajistil průhledné ochranné štíty. Štíty také tiskneme na školní 3D tiskárně, ale jen v omezeném množství.

Mgr. J. Chloupek

3. místo na fotbalovém turnaji
pokračování…


Lyžařský kurz – leden 2020
pokračování…


EDUCHEM v naší škole
Naši bývalí žáci, kteří nyní studují Střední školu EDUCHEM v Meziboří, přijeli ukázat, několik efektních pokusů z chemie. Šesté, osmé a deváté třídě také promítli studentský film o své škole.
pokračování…INFORMACE PRO UČITELE, ŽÁKY A JEJICH RODIČE
MŠMT zřídilo krizovou telefonní linku k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče.
Poskytování telefonické intervence především při řešení akutních případů šikany, ale i v dalších krizových situacích (týrání a zneužívání, závislostní chování atd.). Krizová linka je určena zejména pedagogům ve školách, kteří šikanu a další krizové situace řeší, mohou se na ní obracet ale i žáci a rodiče. Pracovníci linky budou pomoc poskytovat, ale také zprostředkovávat.Linka funguje denně od 8 hodin do 18 hodin.
Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče:  286 881 059
Krizová mobilní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče:  774 089 181


Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení