Sponzoři

Děkujeme všem sponzorům, kteří podpořili zkvalitnění výuky, vylepšení prostředí nebo přispěli na akce pořádané školou.

R. David, JAPERO s r. o. (PILA ÚDLICE)
– část materiálu na stavbu učebny v přírodě
– podpůrné tyčky k novým stromkům

pan HARAMIA
– tužky s logem školy

paní SVOBODOVÁ
– občerstvení na vánoční besídku

Zámečnictví Údlice – pan VEJRAŽKA
– speciální koše na papír
– držák na vlajku

pan J. ŠEDA
– 1500,- Kč, vytvoření trvanlivých textů na panely naučné stezky 

paní HUBÍNKOVÁ – ŘEHÁKOVÁ
– renovace lavic do školního altánu

Ing. ROMAN ERNEST
– architektonický návrh učebny v přírodě

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
– sponzorský dar 24 000,- Kč na projekt „Kde se bere voda“

ŠTĚRBÁČKOVÁ LENKA – Kadaň
– věnovala pístový kompresor od firmy SAMAD – Průmyslová technika s.r.o., který vyhrála jako cenu v tombole na maturitním plese

Poděkování za natření altánu u školy

V uplynulých dvou týdnech byla po několika letech natřena učebna v přírodě neboli altán. Prostřednictvím Ekotýmu byly rozdány žákům lístečky s popsanou činností a důvody, proč se na rodiče škola obrací… Jednak se jednalo o syntetickou barvu, se kterou není vhodné, aby žáci pracovali, a za druhé, i při výstavbě altánu s nátěrem rodiče pomáhali. Rozdáno bylo asi 170 lístečků, z nichž se asi 14 vrátilo s pozitivní reakcí a několik ústních nabídek na jiné než navržené dny. Jelikož někteří rodiče mají ve škole více dětí, byla to dobrá odezva.
Natírání se účastnili rodinní příslušníci následujících žáků: Zuzany Telekiové – 2. tř.; Marcela Matuchy – 6. tř.; Michaely Kulasové – 7. tř.; Anety Pospíšilové – 3. tř. a Terezy Michačové – 5. tř. Všem, kteří zareagovali (byli mezi nimi i rodiče žáků z 1. a 4. třídy) moc děkujeme, zvláště těm, kteří se ve výsledku zapojili. 

J. Chloupek