Výchovný poradce

Výchovný poradce pro 2. stupeň Mgr. Zdeňka Pokorná

Konzultace po domluvě kdykoliv

Pro žáky vyhrazena přestávka v pátek 9:30 – 9:45, případně dle potřeby

Přízemí č. 5

Telefon: +420 739 155 378

E – mail pokorna@zsudlice.cz

Milí rodiče, milí žáci, budoucí studenti,
výchovný a kariérový  poradce poskytuje poradenské služby ohledně problémů ve škole a výběru SŠ. Kariérové poradenství zahrnuje vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volby vzdělávací cesty, pozdějšího profesního uplatnění. Poradce využívá služeb Informačního poradenského střediska ÚP, spolupracuje s dalšími institucemi – PPP, SVP, OSPOD, PČR; odborníky. Pokud máte dotazy, problémy můžete se na mě kdykoliv obrátit.

Důležité termíny pro žáky 9. ročníku
Přihlášky na umělecké školy, konzervatoře a gymnázia se sportovním zaměřením se odevzdávají do 30. 11. 2019, talentové zkoušky se uskuteční v lednu.  Do 1. 3. 2020 se odevzdávají přihlášky na SŠ. Přijímací řízení na maturitní obory na státní školy se konají z Českého jazyku a literatury a Matematiky 12. – 28. 4. 2020 ostatní přijímací řízení 22. – 30. 4. 2020. Do 10 pracovních dnů od přijetí odevzdat Zápisový lístek. Do 3 pracovních dnů od vyrozumění o nepřijetí podat odvolání.

Užitečné odkazy ke kariérovému poradenství
www.infoabsolvent.cz      www.narodnikvalifikace.cz 
www.atlasskolstvi.cz        http://www.cermat.cz              http://www.pppuk.cz/poradny        http://www.msmt.cz/