Výchovný poradce

Výchovný poradce pro 2. stupeň Mgr. Michaela Šorsáková
Konzultace po domluvě kdykoliv.
Pro žáky vyhrazena přestávka v pátek 9:30 – 9:45, případně dle potřeby
Telefon: 608 922 117
E – mail: sorsakova@zsudlice.cz

Milí rodiče, milí žáci, budoucí studenti,
výchovný a kariérový poradce poskytuje poradenské služby ohledně problémů ve škole a výběru SŠ. Kariérové poradenství zahrnuje vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volby vzdělávací cesty, pozdějšího profesního uplatnění. Poradce využívá služeb Informačního poradenského střediska ÚP, spolupracuje s dalšími institucemi – PPP, SVP, OSPOD, PČR; odborníky. Pokud máte dotazy, problémy můžete se na mě kdykoliv obrátit.

Aktuální informace, 18.4.2024

V současné době mají žáci devátého ročníku po JPZ na střední školy.

15. května 2024 budou zveřejněny výsledky ředitelstvím střední školy a v informačním systému.

Pokud se uchazeč rozmyslí a na školu, kam byl přijat, nastoupit nechce, je možné se vzdát přijetí. To ale neznamená automatické přijetí do další školy v pořadí, musí se přihlásit do druhého kola přijímacích zkoušek. Pravidla pro druhé kolo jsou obdobná jako pro první, s výjimkou konání JPZ. Ta se ve druhém kole již nekoná, počítají se výsledky z prvního kola.

Druhé kolo proběhne až po ukončení kola prvního, a to od 20. května 2024. Bude také centrálně řízené.

  • od 20. května 2024 – v DIPSY uvidíte kompletní seznam škol, které vypisují volná místa ve 2. kole včetně kapacit oborů
  • do 24. května 2024 – podáváte přihlášky do 2. kola stejně, jako v kole prvním, tedy až 3 přihlášky seřazené dle priority
  •  od 8. do 12. června 2024 – proběhnou na školách školní části PZ (pokud je vypíší), případně talentové zkoušky
  • 21. června 2024 – ředitelé škol zveřejní výsledky (v DIPSY, na webu a úřední desce školy)

Mgr. Michaela Šorsáková

Užitečné odkazy ke kariérovému poradenství
www.infoabsolvent.cz      www.narodnikvalifikace.cz 
www.atlasskolstvi.cz        http://www.cermat.cz              http://www.pppuk.cz/poradny        http://www.msmt.cz/