Výchovný poradce

Výchovný poradce pro 2. stupeň Mgr. Michaela Šorsáková
Konzultace po domluvě kdykoliv.
Pro žáky vyhrazena přestávka v pátek 9:30 – 9:45, případně dle potřeby
Telefon: 608 922 117
E – mail: sorsakova@zsudlice.cz

Milí rodiče, milí žáci, budoucí studenti,
výchovný a kariérový poradce poskytuje poradenské služby ohledně problémů ve škole a výběru SŠ. Kariérové poradenství zahrnuje vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volby vzdělávací cesty, pozdějšího profesního uplatnění. Poradce využívá služeb Informačního poradenského střediska ÚP, spolupracuje s dalšími institucemi – PPP, SVP, OSPOD, PČR; odborníky. Pokud máte dotazy, problémy můžete se na mě kdykoliv obrátit.

Důležité termíny pro žáky 9. ročníku: 

Aktuální informace, 9.11.2023

Ti, kdo se hlásí na školy s talentovou zkouškou budou nyní (do 30.11. 2024) podávat jednu až dvě přihlášky v dosavadní, papírové formě. 

Pokud se pak následně rozhodnou hlásit i na školy/obory s jednotnou přijímací zkouškou z českého jazyka a matematiky, tak v únoru budou pravděpodobně podávat pomocí elektronického systému přihlášky nejen na tyto obory, ale zároveň do systému znovu podají přihlášku/y na školy s talentovkami (ze kterých už budou mít ve většině případů výsledky talentové zkoušky). 

Celkem tedy budou podávat až 5 přihlášek. Důležité pro všechny bude definitivně se rozhodnout, v jakém pořadí si chcete přihlášky na školy seřadit. Podle tohoto pořadí budou vaše výsledky k jednotlivým školám přiřazeny a nebude již možné pořadí vaší preference měnit.

Mgr. Michaela Šorsáková

Užitečné odkazy ke kariérovému poradenství
www.infoabsolvent.cz      www.narodnikvalifikace.cz 
www.atlasskolstvi.cz        http://www.cermat.cz              http://www.pppuk.cz/poradny        http://www.msmt.cz/