OP JAK – Šablony I – ZŠ Údlice

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

Příjemce dotace:
Základní škola Údlice, okres Chomutov

Název projektu:
OP JAK – Šablony I – ZŠ Údlice

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.XX/00/22_002/0002647

Období realizace:
1.12.2022 – 31.12.2024

Hodnota dotace:
1.955.282 Kč

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti ČR a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.