Zvyšujeme kvalitu výuky

Příjemce dotace: Základní škola Údlice, okres Chomutov

Název projektu: Zvyšujeme kvalitu výuky

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004133

Období realizace: 1. 8. 2017 – 31. 7. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 647.637,- Kč hradíme následující aktivity:

Školní asistent – personální podpora ZŠ, 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ.