Družina

ŠD zabezpečuje náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit.Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností, zábavou.
Časové rozvržení a uspořádání činností ve ŠD se řídí požadavky psychohygieny.Je takové, aby podporovalo zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj dítěte.
V ranní ŠD jsou zařazovány klidné a nenáročné činnosti odpočinkového zaměření, které probíhají spíše individuální formou.
Doba a způsob odpočinku se řídí potřebami dětí.Činnosti zaměřené na pohybovou rekreaci se vyznačují pohybovou aktivitou nejlépe venku.Pak následuje náročnější činnost – a to zájmová.

DÍTĚ DO ŠD POTŘEBUJE – PŘEVLEČENÍ PRO POBYT VENKU – PITÍ

Upozornění: Za mobilní telefony, peníze a hračky přinesené z domova se neručí!!!

Telefon do ŠD: 733 254 555