Historie školy

Založení školy
Stavební povolení na výstavbu školy bylo vydáno 16. 4. 1958.
Budova školy byla slavnostně otevřena dne 10. 1. 1960.
Kolaudační rozhodnutí je z 6. 9. 1994.

Zřízení školy
Základní škola s právní subjektivitou byla zřízena k 1. 1. 1993 jako příspěvková organizace. Zřizovací listina byla vydána Obecním úřadem Údlice dne 6. 4. 1992, dodatek zřizovací listiny byl vydán dne 10. 6. 1999. Dne 27. 2. 2002 upravil zřizovatel zřizovací listinu a vydal ji v plném znění. 

Zařazení školy do sítě škol 
Jako příspěvková organizace byla škola zařazena do sítě škol dne 1. 1. 1993 ve znění poslední novelizace ze dne 1. 8. 1999.