EU peníze školám

ZŠ Údlice, okres Chomutov zpracovává v rámci šablony III/2 DUMy pro I. – IX. ročník

předměty: matematika, český jazyk, fyzika, přírodověda, přírodopis, dějepis, anglický jazyk, zeměpis, občanská výchova, prvouka, hudební výchova

tematické okruhy: lidské tělo, slovní druhy, lidé a čas, hudební skladatelé, matematika, fyzika, čteme s porozuměním, rozmanitosti přírody, vyjmenovaná slova, roční období, přírodopis, dějepis, anglický jazyk, člověk a společnost, přírodní obraz země, zeměpis

kontakt na autory příslušných sad, kteří na požádání poskytnou DUMy pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR:

arousar@volny.cz

margitapuchingerova@seznam.cz

k.skopcova@seznam.cz

nebeskykohout@seznam.cz

bhafenrichterova@seznam.cz

skubovaL@seznam.cz

machova.hana.m@seznam.cz

verca.schmiederova@post.cz

jirichloupek@seznam.cz

ivah29@seznam.cz

kzwettlerova@seznam.cz

adina.an@email.cz