Školská rada

Co je školská rada?
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 
Vznik, postavení, činnosti a organizační záležitosti týkající se školské rady upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dle novelizace § 167, § 168). 

Kdo zřizuje školskou radu?
Školskou radu zřizuje zřizovatel a vydá její volební řád. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci.

20. 10. 2016 byla zvolena po rezignaci Mgr. K. Skopcové zástupcem pedagogických pracovníků Mgr. Zdeňka Pokorná.

28. června 2018 byla Zastupitelstvem obce Údlice zvolena jako zástupce zřizovatele ve školské radě paní Petra Formáčková.

člen jmenovaný zřizovatelemPetra Formáčková725 102 923
člen volený zákonnými zástupciMgr. Petra Čížková777 550 171
člen volený pedagogickými pracovníkyMgr. Zdeňka Pokorná – předseda739 155 378

Jednací řád školské rady byl schválen 20. 12. 2005, s účinností od 1. 1. 2006.