Školská rada

Co je školská rada?
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 
Vznik, postavení, činnosti a organizační záležitosti týkající se školské rady upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dle novelizace § 167, § 168). 

Kdo zřizuje školskou radu?
Školskou radu zřizuje zřizovatel a vydá její volební řád. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci.

člen jmenovaný zřizovatelemPetra Formáčková725 102 923
člen volený zákonnými zástupciMgr. Petra Čížková777 550 171
člen volený pedagogickými pracovníkyPaedDr. Soňa Valušková – předseda777 280 358

Jednací řád školské rady byl schválen 20. 12. 2005, s účinností od 1. 1. 2006. 

Zápisy ze školské rady
10.11.2023
22.10.2023
21.9.2023
22.6.2023
18.10.2022
29.9.2022
17.6.2022