Audit k projektu EKOŠKOLA

Ve středu 23. května navštívili naší školu dva auditoři projektu EKOŠKOLA. Prohlédli si školu, pohovořili s p. ředitelkou a koordinátorem EVVO a projektu Ekoškola. Nejvíce času auditoři věnovali setkání s Ekotýmem. Čtyři hodiny auditoři získávali podklady pro zprávu, na základě které nám bude titul obnoven nebo ne.

Fotografie: zde

J. Chloupek