Fotbalový stůl za nepotřebné baterie a elektroodpad

Za odevzdané baterie a elektrozařízení v projektu Recyklohraní jsme dostali fotbalový stůl, který budou o přestávkách moci využívat střídavě žáci 1. i 2. stupně.

Fotografie: zde

J.Ch.