Kontrola České školní inspekce

Ve čtvrtek 30. října proběhla v naší základní škole tematická inspekční činnost zaměřená na bezpečnost dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školních služeb. 
Inspekce neshledala žádné problémy. 
Již počátkem září, před smutnou událostí na Střední škole obchodní a služeb ve Žďáru nad Sázavou, byly započaty práce a upraven režim v souvislosti se zvýšením bezpečnosti žáků a pracovníků naší školy. 

1. Žáci vstupují do školy výhradě vchodem u šaten, u kterých je po celou dobu pověřený pracovník – většinou pan školník. Při jeho odchodu se dveře zamykají.
ŽÁDÁME RODIČE, ABY Z HYGIENICKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ NEDOPROVÁZELI ŽÁKY DO ŠATEN.

2. Pracovníci školy vstupují do školy hlavním vchodem nad šatnami a překontrolují, jestli se dveře dovřely. Pro vstup mohou použít klíč nebo čip, který zámek otevře. Druhou možností jsou dveře z parkoviště za školou, od kterých mají klíče pouze pracovníci školy a které jsou jinak zamčené. Výjimkou jsou pouze sběrové dny a podobné akce, kdy platí zvláštní režim užívání tohoto vchodu.

3. Návštěvníci školy a rodiče žáků ke vstupu do budovy využívají výhradně hlavní vchod, který je opatřen zvonkem s videotelefonem. Po stisknutí příslušného tlačítka vidí dotyčný pracovník školy na obrazovce příchozího a může s ním v případě potřeby telefonem komunikovat a případně dálkově otevřít. 
Pro případ, kdy jsou pracovníci, kteří mají přístup k videotelefonu (ředitel, vychovatelka ŠD, sekretářka nebo uklízečky) mimo příslušnou místnost, je na hlavních dveřích umístěn „nouzový“ zvonek, který je vyveden na chodbu a na který zareaguje nejbližší pracovník školy.

Žáci byli seznámeni s bezpečnostními opatřeními ve věci obezřetnosti k cizím osobám, které chtějí vstoupit do budovy.

Údlice 10. listopadu 2014                  Mgr. J. Chloupek, ředitel školy