Vítězství v soutěži Třídíme ve škole

První únorové úterý patřilo na krajském úřadu vyhodnocení školního vzdělávacího programu Třídíme ve škole. Projektu, jenž pořádal Ústecký kraj spolu se společností Envicon s.r.o. a akciovou společnosti Eko-Kom, se v rámci enviromentální výuky zúčastnily více čtyři desítky základních a středních škol našeho regionu. Program Třídíme ve škole, jehož soutěžní otázky a úkoly mohli nalézt žáci na stejnojmenných webových stránkách, byl završen předáváním cen vítězům i dalším „medailistům“ v kategoriích literární (próza i poezie), kvízové a v části prezentace projektů správného třídění odpadů. Nesoutěžní kategorií pak byla možnost vhodnou formou přiblížit poznatky z návštěvy sběrných dvorů, třídíren skla, papíru a dalších odpadů. Před plným sálem na krajském úřadu obdrželi zástupci nejúspěšnějších škol hodnotné věcné ceny, které byly pořízeny z kampaně na podporu třídění odpadu 2009 ze sdružených prostředků EKO-KOMu a Ústeckého kraje. Předali jim je náměstek hejtmanky Arno Fišera, předseda výboru zastupitelstva pro zemědělství, životní prostředí a venkov Antonín Terber, vedoucí odboru ŽP a zemědělství krajského úřadu Taťána Krydlová a další hosté ze spolupracujících organizací. Školní vzdělávací program Třídíme ve škole v každém případě zvyšuje povědomí naší mladé generace o správném nakládání s odpady a vede je k citlivému vnímání i tvorby lepšího životního prostředí. Náměstek hejtmanky A. Fišera zdůraznil, že Ústecký kraj spolu s EKO-KOMem už pět let organizuje soutěže v třídění odpadu pro města a obce a nyní k ní tedy přistoupila snad ještě potřebnější soutěž pro školáky. Spojuje v sobě užitečné a potřebné s příjemným, totiž v možnosti získat opravdu kvalitní ceny, elektroniku a další potřebné vybavení do školy. 

Vítězové jednotlivých kategorií:
Literární soutěž: Lucie Formanová, ZŠ a MŠ Povrly; Vědomostní kvíz: Tým Gymnázia Ústí n. L. –Jateční ul.; Powerpointová prezentace: Jan Šeda a Vojtěch Césa ze ZŠ Údlice. Speciální ceny za prezentace z exkurzí získaly ZŠ Lidická ul. Bílina, ZŠ Albrechtická Most a ZŠ Třebenice. A celkové výsledky: 1. ZŠ Povrly, 2. Gymnázium Ústí nad Labem a 3. ZŠ Okružní Most. Všichni účastníci slavnostního ústeckého dopoledne si odnesli i malé modely barevných popelniček a dočkali se i milého překvapení- vystoupení oblíbeného zpěváka Davida Deyla. 
Vyhodnocené žáky přijeli podpořit i spolužáci, kteří se soutěže také účastnili, ale neumístili se na hodnocených místech.

J. CH.