Žákovská výměna „ PESTRÝ – BUNT“ ve středisku Lesná

V týdnu od 15. do 19. dubna se uskutečnil týdenní ekologicko – jazykový pobyt v Lesné u Chomutova. Program byl zaměřen jak na poznávání života zvířat, především vlka, tak na práci s GPS a orientaci v terénu. Žáci si vyzkoušeli také drobnou práci v lese při úklidu dřeva po okusu zvěří nebo přípravu semenáčků v lesní školce. Zajímavé také byly ukázky sokolnictví, pozorování zvěře, rozmanité kolektivní hry a astronomie. Naprosto novou zkušeností byla spolupráce s německými žáky 7. a 8. třídy. Naši žáci si v praxi vyzkoušeli reálnou komunikaci v německém, ale i anglickém jazyce. Nesmírně cenné bylo pro naše žáky i pro mne jako pedagoga, seznámení se zvyklostmi a vzájemným přístupem mezi žáky a kantory v německém kolektivu. Chování německých žáků je diametrálně odlišné od našich zvyklostních norem a do našich škol naprosto nezařaditelné.
Protože naši žáci byli hodnoceni velmi dobře jak v chování, tak v přístupu k programu, rýsuje se i další spolupráce na obdobném týdenním výjezdu do Německa počátkem příštího školního roku pro jinou naši třídu.

J. Chloupek