Zaměstnanci

Vedení školy
Ředitel školy: Mgr. Jiří Chloupek zs.udlice@volny.cz
Zástupce ředitele: Mgr. Zdeňka Pokorná pokorna@zsudlice.cz
Výchovný poradce Mgr. Zdeňka Pokorná pokorna@zsudlice.cz
Metodik prevence: Mgr. Jiří Beneš benes@zsudlice.cz
Koordinátor ŠVP Ing. Lenka Ernestová ernestova@zsudlice.cz
Koordinátor EVVO Mgr. Jiří Chloupek zs.udlice@volny.cz
Koordinátor ICT Mgr. Jiří Chloupek zs.udlice@volny.cz
Třídní učitelé
I. Mgr. Iveta Gobbiová gobbiova@zsudlice.cz
II. Mgr. Zdena Hanušová hanusova@zsudlice.cz
III. Pavla Skybicka muskova@zsudlice.cz
IV. Mgr. Božena Hafenrichterová hafenrichterova@zsudlice.cz
V. A Mgr. Daniela Nebeská nebeska@zsudlice.cz
V. B Mgr. Kateřina Hašková haskova@zsudlice.cz
VI. Mgr. Hana Tuhá tuha@zsudlice.cz
VII. Mgr. Štěpánka Johánková johankova@zsudlice.cz
VIII. Ing. Lenka Ernestová ernestova@zsudlice.cz
IX. Mgr. Jana Haklová haklova@zsudlice.cz
Učitelé bez třídnictví
Mgr. Hana Machová machova@zsudlice.cz
Mgr.  Martina Seifertová seifertova@zsudlice.cz
Mgr. Jiří Beneš benes@zsudlice.cz
Mgr. Josef Mládek mladek@zsudlice.cz
Ing. Pavel Stránský stransky@zsudlice.cz
asistent pedagoga Lenka Balíková balikova@zsudlice.cz
asistent pedagoga Vlasta Vaculíková vaculikova@zsudlice.cz
asistent pedagoga Alena Výborná vyborna@zsudlice.cz
asistent pedagoga Šárka Mihalincová mihalincova@zsudlice.cz
školní asistent Veronika Rottová rottovav@zsudlice.cz
Školní družina
vychovatelka Zdeňka Štrejlová strejlova@zsudlice.cz
vychovatelka Veronika Rottová rottovav@zsudlice.cz
vychovatelka Lenka Balíková balikova@zsudlice.cz
Ostatní zaměstnanci – škola
účetní, sekretářka Ing. Věra Kukučová ingkukucova@seznam.cz
školník Karel Burket  
uklízečka Karla Jakoušová  
uklízečka Lenka Novotná  
uklízečka Alena Urbanová  
Ostatní zaměstnanci – jídelna
vedoucí kuchyně Jana Valtová kuchyn@zsudlice.cz
kuchařky Vlasta Macáková, Irena Vítková