Zaměstnanci

Vedení školy
Ředitel školy: Mgr. Jiří Chloupek zs.udlice@volny.cz
Zástupce ředitele: Mgr. Zdeňka Pokorná pokorna@zsudlice.cz
Výchovný poradce Mgr. Zdeňka Pokorná pokorna@zsudlice.cz
Metodik prevence: Mgr. Markéta Haladová haladova@zsudlice.cz
Koordinátor ŠVP Ing. Lenka Ernestová ernestova@zsudlice.cz
Koordinátor EVVO Mgr. Jiří Chloupek zs.udlice@volny.cz
Koordinátor ICT Mgr. Jiří Chloupek zs.udlice@volny.cz
Třídní učitelé
I. Pavla Musková muskova@zsudlice.cz
II Mgr. Božena Hafenrichterová hafenrichterova@zsudlice.cz
III. A Mgr. Daniela Nebeská nebeska@zsudlice.cz
III. B Mgr. Kateřina Hašková haskova@zsudlice.cz
IV. Mgr. Iveta Gobbiová gobbiova@zsudlice.cz
V. Mgr. Kamila Skopcová skopcova@zsudlice.cz
VI. Ing. Lenka Ernestová ernestova@zsudlice.cz
VII. Mgr. Jana Haklová haklova@zsudlice.cz
VIII. Mgr. Markéta Haladová haladova@zsudlice.cz
IV. Mgr. Štěpánka Johánková johankova@zsudlice.cz
Učitelé bez třídnictví
Mgr. Hana Machová machova@zsudlice.cz
Mgr. Irena Lenčová lencova@zsudlice.cz
Mgr. Jiří Beneš benes@zsudlice.cz
Mgr. Josef Mládek mladek@zsudlice.cz
Ing. Pavel Stránský stransky@zsudlice.cz
asistent pedagoga Lenka Balíková balikova@zsudlice.cz
asistent pedagoga Vlasta Vaculíková vaculikova@zsudlice.cz
asistent pedagogaŠárka Mihalincovámihalincova@zsudlice.cz
asistent pedagoga Alena Výborná vyborna@zsudlice.cz
školní asistent Veronika Rottová rottovav@zsudlice.cz
Školní družina
vychovatelka Zdeňka Štrejlová strejlova@zsudlice.cz
vychovatelka Veronika Rottová rottovav@zsudlice.cz
Ostatní zaměstnanci – škola
účetní, sekretářka Ing. Věra Kukučová ingkukucova@seznam.cz
školník Karel Burket  
uklízečka Karla Jakoušová  
uklízečka Lenka Novotná  
uklízečka Alena Urbanová  
Ostatní zaměstnanci – jídelna
vedoucí kuchyně Jana Valtová kuchyn@zsudlice.cz
kuchařka Vlasta Macáková  
kuchařka Irena Vítková  
                  od 1. ledna 2020